15:23 12/06/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông có Cục trưởng trẻ nhất, sinh năm 1983

Thủy Diệu

Ông Nguyễn Huy Dũng là Cục trưởng trẻ nhất được bổ nhiệm tại Bộ Thông tin và Truyề thông

Ông Nguyễn Huy Dũng (trái) nhận quyết định bổ nhiệm từ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.
Ông Nguyễn Huy Dũng (trái) nhận quyết định bổ nhiệm từ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Sáng 12/6/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 816/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Dũng , Phó cục trưởng phụ trách điều hành Cục An toàn thông tin giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983.

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá ông Nguyễn Huy Dũng là Cục trưởng trẻ nhất được bổ nhiệm tại Bộ Thông tin và Truyề thông. Bộ trưởng đánh giá cao năng lực của ông Nguyễn Huy Dũng trong những việc mang tầm vĩ mô như chuẩn bị các chỉ thị liên quan đến an toàn thông tin của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ cũng như công tác quản lý Cục.

"Khi được giao nhiệm vụ, ông Dũng không ngại việc mới, việc khó và sẵn sàng đề xuất thêm các công việc mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh, đồng thời chúc ông Nguyễn Huy Dũng ở cương vị mới tiếp tục giữ được niềm đam mê công việc, giữ được tinh thần làm việc hết mình để tiếp tục đóng góp cho ngành và cho đất nước.

Trước đó, ngày 26/2/2019, Bộ trưởng Hùng đã trao Quyết định 196, giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Huy Dũng, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin phụ trách điều hành Cục An toàn thông tin, thay cho ông Nguyễn Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương.