12:14 06/09/2011

Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Chủ tịch SCIC

P.V

Từ ngày 1/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ kiêm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa được cử kiêm một số chức vụ khác.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa được cử kiêm một số chức vụ khác.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cử lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo tin từ Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, Thủ tướng quyết định cử ông Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), thay ông Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được cử kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, thay ông Nguyễn Văn Giàu, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã chuyển sang làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Các quyết định này đều có hiệu lực từ ngày 1/9/2011.