17:47 23/02/2018

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu 5 nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán

Bạch Dương

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được coi là bệ phóng cho sự thành công của nhiều doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán năm 2018. Ảnh: HOSE
Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán năm 2018. Ảnh: HOSE

Sáng 23/2, phát biểu tại buổi lễ đánh cồng đầu xuân Mậu Tuất, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong năm 2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và toàn thị trường đã đóng góp tích cực cho sự thành công của trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước, công tác tái cấu trúc thị trường đã được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, thị trường trái phiếu đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc huy động vốn cho ngân sách và tái cơ cấu nợ công. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được coi là bệ phóng cho sự thành công của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, thực hiện tốt vai trò kiến tạo, phù hợp với chính sách của Đảng và Chính phủ. 

Bộ trưởng cũng chỉ đạo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó trọng tâm là sửa đổi Luật Chứng khoán, đồng bộ với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nhằm tạo môi trường tốt nhất, minh bạch nhất cho doanh nghiệp và thị trường trong việc huy động, sử dụng vốn và luân chuyển vốn hiệu quả trong nền kinh tế. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng và sự bền vững của thị trường thông qua việc tăng cường tính công khai minh bạch, cải thiện chất lượng về quản trị doanh nghiệp theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế. Tăng cường quản trị rủi ro và tiêu chuẩn an toàn tài chính, tiếp tục công tác tái cấu trúc ở cấp độ cao hơn các trụ cột của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính. 

Thứ ba, tăng cường thu hút các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước phục vụ cho đầu tư phát triển, hỗ trợ cho kênh dẫn vốn ngân hàng; đóng góp tích cực cho công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. 

Thứ tư, triển khai các sản phẩm mới, các thị trường mới theo thông lệ quốc tế, xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường xử lý nợ xấu ngân hàng. Đồng thời nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an toàn, thông suốt trong giao dịch, thanh toán. 

Thứ năm, tăng cường năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành thị trường, kịp thời ứng phó và xử lý các vấn đề phát sinh, các biến động bất lợi về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý thị trường chứng khoán với cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để ổn định tâm lý đầu tư, nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng đầu tư về thị trường chứng khoán.