09:36 26/04/2015

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói gì về quy hoạch báo chí?

Song Hà

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông lý giải vì sao đề án quy hoạch báo chí lại không được đưa ra lấy ý kiến của các đối tượng bị tác động là các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: "Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã được Ban cán sự Đảng Chính phủ
 giao xem xét lại để hoàn chỉnh. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính 
phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ xem xét để ban hành quy hoạch báo chí".<br>
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: "Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã được Ban cán sự Đảng Chính phủ giao xem xét lại để hoàn chỉnh. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ xem xét để ban hành quy hoạch báo chí".<br>
“Quy hoạch báo chí là văn bản quy phạm pháp luật cá biệt nên Thủ tướng không chỉ đạo lấy ý kiến tất cả các cơ quan báo chí. Trong kết luận của Bộ Chính trị cũng không có yêu cầu Chính phủ lấy ý kiến của tất cả các đối tượng”.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trước câu hỏi của báo giới cho rằng, “đề án quy hoạch báo chí tại sao lại không được công khai, lấy ý kiến rộng rãi”.

Có mặt tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 25/4, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói, quy hoạch báo chí là nhiệm vụ chức năng theo Điều 17 của Luật Báo chí. Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ ban hành các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về báo chí.

Việc triển khai nhiệm vụ này là một nhiệm vụ rất quan trọng của Chính phủ. Việc triển khai đã bắt đầu cách đây 9 năm, từ 2006. Sau đó có một thời gian chúng ta dừng lại. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ quyết định sẽ triển khai quy hoạch báo chí này. Đây là một quy hoạch rất nhạy cảm, phức tạp, liên quan, ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan báo chí trong cả nước.

“Chắc chắn rằng chúng ta thấy ít có nước nào nhiều cơ quan báo chí như Việt Nam, hiện nay có 838 cơ quan báo chí, gồm các loại hình báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Thế giới nói rằng chúng ta không tự do báo chí nhưng chắc chắn chúng ta là một trong những nước rất tự do báo chí”, Bộ trưởng Son nói.

Bởi vì chúng ta có tất cả các loại hình báo chí, dành cho tất cả các lứa tuổi, từ Trung ương tới địa phương, các bộ, ngành. Các nước khác chưa chắc có nhiều đài truyền hình như Việt Nam chúng ta. Hiện nay chúng ta có hơn 300 kênh phát thanh, truyền hình để phục vụ cho người dân. Có thể nói đó là một nguồn lực rất lớn. Chưa chắc tất cả chúng ta ngồi đây đã xem được hết các chương trình truyền hình đó. Ngoài báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, truyền thông xã hội cũng cung cấp thông tin rất lớn cho người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, không tránh khỏi có những cái trùng lắp về tôn chỉ mục đích, như chúng ta chỉ ra trong đề án. Quá trình xây dựng đề án rất dài, và triển khai qua nhiều cấp, được sự chỉ đạo rất sát sao của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng dự thảo này. Tháng 7/2013, Bộ đã trình lên Chính phủ. Ngày 25/11, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã họp và cho ý kiến vào dự thảo, xác định đây là một văn bản theo quyết định, tức là văn bản cá biệt.

Chính vì vậy, Thủ tướng đã chỉ đạo lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan chủ quản, các tỉnh, thành phố, thậm chí gửi cả văn bản để lấy ý kiến về các phương án. Thủ tướng Chính phủ có thông báo kết luận cuộc họp cho ý kiến về đề án quy hoạch báo chí toàn quốc đến 2020. Tuy nhiên, đây là văn bản quy phạm pháp luật cá biệt nên Thủ tướng Chính phủ không chỉ đạo lấy ý kiến tất cả các cơ quan báo chí. Trong kết luận của Bộ Chính trị cũng không có yêu cầu Chính phủ lấy ý kiến của tất cả các đối tượng.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị. Chính phủ đã trình Bộ Chính trị 2 lần.

Sau đó, Bộ Chính trị thấy rằng quy hoạch báo chí toàn quốc là vấn đề lớn, rất nhạy cảm, cấp bách và có tác động, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, cơ quan, địa phương và đối tượng nên Bộ Chính trị yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ trình ra kỳ họp Trung ương 10.

Tại hội nghị đó, đã có trên 100 ý kiến đóng góp về vấn đề này, cơ bản là nhất trí với các nội dung, mục tiêu, yêu cầu quan điểm và các định hướng trong quá trình quy hoạch báo chí. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ tiếp thu ý kiến Trung ương, hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị xem xét quyết định và triển khai thực hiện.

“Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã được Ban cán sự Đảng Chính phủ giao xem xét lại để hoàn chỉnh. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ xem xét để ban hành”, Bộ trưởng Son cho biết.