09:48 21/03/2018

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: "Không có chuyện xin - cho dự án cao tốc Bắc - Nam"

KIỀU LINH

"Không thể giao cho những đơn vị chưa từng có khái niệm về Dự án này hoặc không có kinh nghiệm, năng lực thực hiện các dự án lớn"

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần - Ảnh minh hoạ.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần - Ảnh minh hoạ.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần, trong đó có 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Tại cuộc họp nhằm rà soát, đẩy nhanh tiến độ Dự án hôm 20/3,  Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã khẳng định: "Việc giao các dự án cao tốc Bắc - Nam cho các đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải thực hiện rất công tâm, khách quan chứ không có chuyện xin - cho trong việc giao các dự án này".

Theo vị tư lệnh ngành giao thông, Bộ đã chọn mặt gửi vàng, có tiêu chí, căn cứ để chọn các Ban Quản lý dự án quản lý các dự án thành phần này. Tiêu chí để giao việc, đó là các Ban Quản lý đã tham gia nghiên cứu Dự án này từ những năm trước sẽ được ưu tiên. Tiếp đó là các Ban Quản lý dự án đã có uy tín, điều hành tốt qua kiểm nghiệm thực tế tại các đại dự án như Quốc lộ 1 và Đường Hồ Chí Minh qua Tây nguyên…

"Đây là một dự án trọng điểm không chỉ của ngành mà còn là của quốc gia, không thể giao cho những đơn vị chưa từng có khái niệm về Dự án này hoặc không có kinh nghiệm, năng lực thực hiện các dự án lớn cần trình độ quản lý, điều hành cũng như không đáp ứng được yêu cầu cao để đảm nhiệm. Thậm chí, kể cả đối với các Ban có hồ sơ năng lực tốt, đã được giao nhiệm vụ mà không đảm trách được nhiệm vụ, chậm tiến độ, sai sót trong quản lý sẽ bị thu hồi và kỷ luật người đứng đầu", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Liên quan đến tiến độ chuẩn bị triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Vụ Đối tác công - tư (PPP) phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện văn bản về cơ chế chính sách đặc thù của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông phục vụ kỳ họp sắp tới của Chính phủ.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch Quốc lộ 1. Các ban Quản lý dự án khẩn trương nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất của các dự án để các địa phương sớm trình Hội đồng nhân dân thông qua.

"Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phụ thuộc nhiều vào địa phương. Các ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với địa phương để thực hiện. Trong quá trình điều chỉnh hướng tuyến đặc biệt lưu ý tránh các khu dân cư, chướng ngại… tạo thuận lợi nhất cho công tác giải phóng mặt bằng", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu và chỉ đạo các đơn vị hoàn thành kết cấu mẫu của mặt đường, thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, pháp lý cho dự án…

Ông Nguyễn Duy Lâm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, công tác chuẩn bị đầu tư 3 dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện bằng hình thức đầu tư công (Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, cầu Mỹ Thuận 2) hiện cơ bản đáp ứng theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.

Trong đó, dự án Cao Bồ - Mai Sơn dự kiến hoàn thành công tác phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 5. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động triển khai các công việc tiếp theo, phấn đấu khởi công gói thầu đầu tiên trong năm 2018.