23:21 23/10/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tân Thứ trưởng

Văn Anh

Ông Hoàng Đạo Cương sinh năm 1970 tại Hà Nội, là Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tân Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương.
Tân Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương.

Tại Quyết định 1635/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Đạo Cương, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Hoàng Đạo Cương sinh năm 1970, quê quán thành phố Hà Nội.

Ông Cương từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng phòng Thiết kế, Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa - Thông tin; Trưởng phòng Nghiên cứu bảo tồn di tích, Viện bảo tồn di tích, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Phó Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Với quyết định trên của Thủ tướng, hiện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng 4 Thứ trưởng: Nguyễn Văn Hùng, Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông và Hoàng Đạo Cương.