20:03 14/08/2009

Bộ Xây dựng công bố 101 thủ tục hành chính

Hạnh Liên

Danh mục thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực đã được Bộ Xây dựng công bố ngày 14/8

Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ với 101 bộ thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực.

Các thủ tục hành chính được thống kê trong toàn ngành Xây dựng và được chia theo 4 cấp chính quyền, từ Trung ương, cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

Theo đó, trong tổng số 101 bộ thủ tục được thống kê có tới 22 thủ tục do cơ quan cấp Bộ giải quyết, 56 thủ tục thuộc cấp tỉnh, 16 thủ tục cấp huyện và 7 thủ tục cấp xã.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực được công bố gồm: Lĩnh vực xây dựng 58 bộ, vật liệu xây dựng có 3 bộ, 23 bộ thuộc lĩnh vực nhà ở, 6 bộ thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực quy hoạch xây dựng gồm 5 bộ,  4 thủ tục thuộc về lĩnh vực hạ tầng và 2 về  phát triển đô thị.

Việc công bố các thủ tục hành chính triển khai Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) đã kết thúc giai đoạn I  thống kế thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, để chuẩn bị cho giai đoạn 2, giai đoạn rà soát, trong tháng 8/2009, Tổ công tác Đề án 30 của Bộ sẽ mời các đơn vị liên quan tham gia tập huấn theo hướng dẫn của Tổ Công tác Trung ương.