16:15 24/05/2022

Bộ Xây dựng góp ý kiến về dự án cải tạo trụ sở Bộ Tư pháp

Thanh Xuân -

Bộ Xây dựng đã có công văn 1626/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Hà Nội góp ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp tại 60 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp tại 60 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội thuộc khu đất ký hiệu H6 diện tích 3,82 ha, giới hạn bởi đường Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Trần Phú, Chu Văn An trong Quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, TP. Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013.

Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 934/QĐ-BTP ngày 03/6/2021.

Về sự phù hợp quy mô, nội dung dự án đầu tư với Quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình: báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đề xuất cải tạo, sửa chữa trụ sở không tác động thay đổi chức năng sử dụng, các chỉ tiêu quy hoạch chung toàn khu H6 được xác định trong Quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình (mật độ xây dựng, số tầng, tầng cao tối đa).

Tuy nhiên cần lưu ý, tại điểm a khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình có định hướng chuyển đổi chủ thể quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất (Bộ Tư pháp sẽ di chuyển đến địa điểm mới) để hình thành Khu phục vụ chung của trung tâm chính trị Ba Đình tại lô H6.

Ngoài ra, hiện nay quy hoạch hệ thống trụ sở bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội (gồm Bộ Tư pháp) đang được hoàn thiện theo Nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng, thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Do đó, việc thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp tại 60 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội để đáp ứng nhu cầu sử dụng phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm nguồn lực, hiệu quả đầu tư, phù hợp quy định hiện hành.

Về thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc và bảo tồn, phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị: theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Kiến trúc năm 2019 thì việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư). Công trình phải thi tuyển phương án kiến trúc được quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Kiến trúc năm 2019. Pháp luật về kiến trúc không quy định tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc đối với trường hợp dự án cải tạo, sửa chữa công trình.

Cũng theo Bộ Xây dựng, ngày 04/12/2013, HĐND TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND về danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Trong đó công trình Bộ Tư pháp tại địa điểm số 56-60 Trần Phú, quận Ba Đình thuộc danh mục các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954.

Vì vậy việc cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp phải tuân thủ quy định pháp luật về Thủ đô, bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc (công trình kiến trúc có giá trị) và pháp luật hiện hành liên quan, đảm bảo ổn định cấu trúc không gian, không xây dựng xen cấy công trình và làm biến dạng công trình kiến trúc Pháp nguyên gốc.