16:32 18/04/2022

Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ

Thanh Xuân -

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1243/BXD-HĐXD gửi UBND TP.Hà Nội hướng dẫn thủ tục xây dựng dự án trụ sở mới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trên ô đất D30 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND TP. Hà Nội phải làm rõ dự án có tính đặc thù không, xác định công trình Đại sứ quán Hoa Kỳ có thuộc loại công trình bí mật nhà nước hay không.

Đồng thời, cần nghiên cứu các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với Luật Xây dựng hay không. Trường hợp công trình không thuộc loại công trình bí mật nhà nước, không có các điều ước quốc tế khác với Luật Xây dựng thì thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng.

Về giấy phép xây dựng, quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14) nêu “Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Với những thông tin tại văn bản số 238/UBND-ĐT do UBND Hà Nội gửi Bộ Xây dựng về vấn đề này, thì công trình thuộc dự án trụ sở mới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng đã quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng, trừ trường hợp được xác định đây là công trình bí mật nhà nước, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Xây dựng năm 2014 và khoản 1 Điều 57 Nghị định số 15/2021 của Chính phủ.

Để có đủ cơ sở xác định công trình bí mật nhà nước, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hà Nội liên hệ với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 để được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, quy định tại Điều 2 Luật số 62/2020/QH14: “Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”, đề nghị UBND TP. Hà Nội căn cứ hồ sơ pháp lý của dự án để thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và điều ước quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ (nếu có).

Về thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Xây dựng cho biết, nếu xác định đây là công trình bí mật nhà nước, đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Luật Xây dựng năm 2014 và khoản 2, khoản 3 Điều 57 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Trường hợp còn lại, căn cứ vào nguồn vốn, quy mô dự án, cấp công trình, chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Được biết trong thông cáo hồi tháng 8/2021 của Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt thỏa thuận về địa điểm hiện tại cho trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào năm 2019. Đến đầu năm 2021, UBND TP. Hà Nội  chấp thuận cho Hoa Kỳ thuê địa điểm và ban hành Quyết định cho thuê đất. 

Đại sứ quán Hoa Kỳ mới tại Hà Nội sẽ nằm ở khu vực đang đổi mới và tăng trưởng, gần các trường đại học uy tín như Đại học Quốc gia Hà Nội. Ước tính, quy mô xây dựng là 39.000 m2 với ngân sách 1,2 tỷ USD.