12:00 30/06/2010

Bội chi ngân sách ước đạt trên 28 nghìn tỷ đồng

Anh Quân

Tổng thu ngân sách nhà nước đến 15/6 ước đạt 220,6 nghìn tỷ đồng, tổng chi cùng thời kỳ xấp xỉ 249 nghìn tỷ đồng

Có khá nhiều nội dung thu chưa đạt 1/2 kế hoạch cả năm.
Có khá nhiều nội dung thu chưa đạt 1/2 kế hoạch cả năm.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước đến 15/6 ước đạt 220,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,8% dự toán năm; tổng chi cùng thời kỳ xấp xỉ 249 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán năm.

Như vậy, bội chi ngân sách nhà nước tính đến 15/6 ước đạt 28,4 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 12,9% tổng chi ngân sách nhà nước cùng thời kỳ.

Có khá nhiều nội dung thu chưa đạt 1/2 kế hoạch cả năm. Cụ thể, trong tổng thu cân đối ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/6, thu nội địa đạt gần 139,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,4% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 27,4 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán năm.

Liên quan đến mặt hàng có tỷ trọng đóng góp vào ngân sách lớn, giá dầu thô 15 ngày đầu tháng 6 có xu hướng giảm, hiện đang dao động ở mức 74 USD/thùng. Do có độ trễ trong thanh toán nên giá dầu bình quân trong kỳ vẫn đạt khoảng 75 USD/thùng, tăng 7 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán, nhưng giảm 3 USD/thùng so với cùng kỳ tháng trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Riêng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là khả quan hơn cả, đạt 51,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán. Cũng theo báo cáo kể trên, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đã đạt khoảng 32,1 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ; nhập khẩu tương ứng đạt 38,9 tỷ USD và tăng 29,4%.

Trong khi về phía chi ngân sách, nhiều nội dung chi cũng chưa đạt 1/2 kế hoạch dự toán cả năm. Cụ thể, chi đầu tư phát triển đạt 57,2 nghìn tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán năm (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 54 nghìn tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm); chi sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và quản lý hành chính đạt 158,9 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán; chi trả nợ và viện trợ đạt 32,9 nghìn tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán năm.