10:22 14/08/2013

Cá cược bóng đá: “Không đồng ý thì bảo là ông già lạc hậu”

Nguyễn Lê

Nhiều lo ngại khi xem xét chủ trương ban hành nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Đối với kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, dự thảo nghị định quy định 
cho phép một doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu được thí điểm thực hiện 
kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, đồng thời quy định các điều kiện để
 doanh nghiệp này xây dựng phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật,
 nguồn nhân lực cần thiết khi triển khai thực hiện.
Đối với kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, dự thảo nghị định quy định cho phép một doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu được thí điểm thực hiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, đồng thời quy định các điều kiện để doanh nghiệp này xây dựng phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực cần thiết khi triển khai thực hiện.
Rất nhiều quan ngại đã được mổ xẻ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị của Chính phủ về việc ban hành nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc ban hành nghị định này là hết sức cần thiết, nhằm xây dựng khung pháp lý để quản hoạt động đặt cược nói trên, tăng cường quản lý của nhà nước trên các phương diện về thể chế chính sách, công tác quản lý giám sát và xử lý vi phạm.

Với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, nghị định đưa ra điều kiện tổ chức kinh doanh bao gồm: phải có dự án đầu tư xây dựng trường đua, có mức vốn cam kết đầu tư không thấp hơn 1.000 tỷ đồng đối với hoạt động đua ngựa và 300 tỷ đồng đối với hoạt động đua chó; chủ đầu tư hoặc đối tác đầu tư phải có kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó; có phương án tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược phù hợp quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định  doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó phải được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đầu tư, Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.

Đối với kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, dự thảo nghị định quy định cho phép một doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu được thí điểm thực hiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, đồng thời quy định các điều kiện để doanh nghiệp này xây dựng phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực cần thiết khi triển khai thực hiện.

Các điều kiện để thực hiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế bao gồm: đảm bảo khả năng về tài chính để thành lập và duy trì hoạt động; vốn điều lệ tối thiểu 500 tỷ đồng; đảm bảo về cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ cho quá trình kinh doanh; có phương án tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phù hợp quy định của pháp luật; đảm bảo yêu cầu về quản lý, giám sát và trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án thành lập công ty kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và phương án thí điểm kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo dự thảo nghị định, mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng và tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược là 1 triệu đồng.

Cơ bản đồng ý về mặt chủ trương, song cơ quan thẩm tra - Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội - và đa số các ý kiến thảo luận đều còn rất nhiều lo ngại về các quy định cụ thể tại dự thảo nghị định.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng đánh giá tác động của dự thảo nghị định quá thiên về các mặt tích cực, thể hiện mong muốn chủ quan nhiều hơn là đánh giá khách quan.

Đặc biệt lo ngại về tác động tiêu cực, nhất là hoạt động rửa tiền, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đặt câu hỏi, phải chăng nền kinh tế thế giới có gì thì ta cứ hợp pháp hóa trên lãnh thổ Việt Nam?

“Không đồng ý thì bảo mấy ông già lạc hậu, không đi cùng thời đại, còn đồng ý thì không biết sẽ thế nào?” ông Phước phát biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa đề nghị phải làm rõ mục tiêu là tạo ra sân chơi hợp pháp để ngăn chặn hành vi bất hợp pháp chứ không khuyến khích toàn xã hội tham  gia. Riêng cá cược bóng đá quốc tế diễn biến phức tạp, phải nghiên cứu kỹ, ông Khoa đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng không nên quy định chỉ cho phép một doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu được thí điểm thực hiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế vì phải có cạnh tranh, không nên độc quyền.

Bình luận về mức giới hạn đặt cược, Chủ nhiệm Hiện nói, mua hai mớ rau đã 10 ngàn đồng, đã đặt thì đáng đặt, quy định 10 ngàn đồng thì đi chợ mua mớ rau còn hơn. Ông Hiện đề nghị nâng mức đặt cược ít nhất lên 50 ngàn đồng đến 5 triệu “thì còn tàm tạm”.

"10 ngàn đồng thì có khi chỉ người nghèo chơi thôi", Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc lo ngại.

Nhấn mạnh nếu không cho phép thì với nhu cầu thực tế hoạt động cá cược vẫn diễn ra mà không có căn cứ xử lý, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng vấn đề là cho phép đến đâu cho phù hợp. Đây là loại hình kinh doanh có điều kiện, không nên để  UBND tỉnh, thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư mà giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc này, còn quy hoạch thì chính phủ phải duyệt.

Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành chủ trương ban hành nghị định. Tuy nhiên đây là vấn đề nhạy cảm do đó Chính phủ cần đánh giá đầy đủ tác động cả mặt tiêu cực và tích cực, mục tiêu là tạo ra sân chơi họp pháp chứ không nặng về thu ngân sách.

Phó chủ tịch cũng lưu ý cần rà soát chặt chẽ các quy định, mức đặt cược cho phù hợp với thực tế, quy định bổ sung điều kiện với người tham gia đặt cược. Chỉ đồng ý ở ba hoạt động như Chính phủ đề xuất, chưa mở rộng đến bóng đá trong nước.