17:56 26/07/2021

Cả nước còn hơn 1,2 triệu ha đất chưa sử dụng

Nhĩ Anh

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng diện tích tự nhiên cả nước là 33.131.713 ha, trong đó có 1.230.815 ha diện tích thuộc nhóm đất chưa sử dụng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019.

 
Tổng diện tích tự nhiên cả nước tính đến ngày 31/12/2019 là 33.131.713 ha; trong đó nhóm đất nông nghiệp diện tích là 27.986.390 ha; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.914.508 ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng 1.230.815 ha.

Theo kết quả kiểm kê, tổng diện tích tự nhiên cả nước tính đến ngày 31/12/2019 là 33.131.713 ha. Trong đó, nhóm đất nông nghiệp chiếm diện tích lớn nhất với 27.986.390 ha; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.914.508 ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng 1.230.815 ha.

Tính riêng trong số 27.986.390 ha đất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp là 11.746.456 ha; đất lâm nghiệp là 15.381.113 ha; đất nuôi trồng thủy sản là 786.002 ha.

Với nhóm đất phi nông nghiệp (3.914.508 ha), đất ở chiếm 749.925 ha; đất chuyên dùng 1.998.204 ha; đất cơ sở tôn giáo là hơn 13.000 ha; đất cơ sở tín ngưỡng là hơn 7.000 ha; đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ… là gần 107.000 ha; đất sông ngòi, kênh rạch là hơn 751.862 ha; đất có mặt nước chuyên dùng là 235.842 ha…

Cũng theo kết quả kiểm kê, tính đến ngày 31/12/2019, cả nước còn 1.230.815 ha đất chưa sử dụng, trong đó chủ yếu là đất đồi núi  917.853 ha, đất bằng 192.575 ha và núi đá không có rừng cây 120.387 ha.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết, số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 được sử dụng thống nhất trong cả nước. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm đánh giá thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua; đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tăng cường quản lý về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021- 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đánh giá về kết quả kiểm kê đất đai này, Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết đã phản ánh một số nét nổi bật của công tác quản lý, sử dụng đất đai trong 5 năm qua, đặc biệt là diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng tăng, cơ cấu sử dụng giữa các loại đất nông nghiệp có sự thay đổi tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao; đất phi nông nghiệp tăng thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm cho phát triển kinh tế, xã hội ổn định, bền vững…

 
Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương tập trung nguồn lực triển khai thực hiện dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019.
Theo Chỉ thị 15, nội dung kiểm kê đất đai năm 2019 phải xác định được diện tích của tất cả các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất tính đến thời điểm ngày 31/12/2019 theo quy định.