10:58 27/02/2013

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN sắp gặp gỡ tại Hà Nội

Anh Minh

Các nước ASEAN sẽ bàn chuyện thành lập Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN vào năm 2015

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 19 và các hội nghị liên quan (AEM Retreat) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 6-9/3 tới, và các hoạt động chuẩn bị chính thức đã bắt đầu trong tuần này.

Chủ đề chính trong hội nghị năm nay, 10 nước ASEAN sẽ tập trung thảo luận tìm ra các sáng kiến thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực với mục tiêu thiết lập cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào năm 2015.
 
Theo Bộ Công Thương, song song với AEM Retreat sẽ có hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN-EU (AEBS) lần thứ 3 với sự tham gia Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Brunei, Cao ủy Thương mại EU và Tổng thư ký ASEAN.

Mục tiêu của AEBS sẽ là tiến hành ký nghị định thư sửa đổi một số hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến thương mại hàng hóa và nghị định thư về quy trình sửa chữa hoặc thay đổi các cam kết bảo lưu; thành lập diễn đàn đối thoại công-tư giữa các doanh nghiệp ASEAN – EU; thảo luận sâu hơn các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, các quy định và cơ hội tiềm năng hợp tác giữa 2 khu vực kinh tế.

Vẫn theo Bộ Công Thương, là thành viên của ASEAN, Việt Nam đang nỗ lực cùng các nước trong khu vực thực hiện lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Cùng với ASEAN, Việt Nam đang tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand và Ấn Độ. Các hiệp định xây dựng AEC và 5 hiệp định FTA ASEAN+1 đang và sẽ đem lại những tác động nhiều chiều, nhất là trong dài hạn, đối với thương mại và đầu tư của Việt Nam.

Về đầu tư, các FTA ASEAN và ASEAN+, đặc biệt là các hiệp định xây dựng AEC, còn tác động tích cực tới thu hút FDI vào khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Các nhà đầu tư nước ngoài, khi xem xét đầu tư vào Việt Nam, đều coi AEC và các FTA mà Việt Nam đã ký là lợi thế lớn để mở rộng thị trường cho sản phẩm của mình.