08:31 12/08/2013

Các nguyên thủ quốc gia đi nghỉ như thế nào?

An Huy

Chùm ảnh về kỳ nghỉ của các nguyên thủ quốc gia do hãng tin Bloomberg giới thiệu