13:47 03/12/2021

Cam kết phát triển bền vững các biển Đông Á

Đỗ Phong

Việt Nam cam kết tiếp tục ủng hộ và đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á tại Việt Nam...

Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 7 đã cùng ký bản Tuyên bố chung
Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 7 đã cùng ký bản Tuyên bố chung

Trong khuôn khổ Đại hội biển Đông Á (EASC), ngày 2/12/2021 đã diễn ra Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 7 tiến tới lộ trình đến năm 2030 nhằm hỗ trợ phục hồi xanh và tăng cường quản trị đại dương ở Đông Á.

Đại hội biển Đông Á (EASC) lần thứ 7, thuộc khuôn khổ Quan hệ đối tác Quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA). Chủ đề đại hội "hướng tới Chương trình Phát triển Xanh: Các hệ sinh thái đại dương khỏe mạnh và Thịnh vượng chung", đồng thời khởi động lộ trình PEMSEA 2030 thông qua Tuyên bố cấp Bộ trưởng. Đại hội có sự tham dự của 11 quốc gia khu vực biển Đông Á.

 
"Việt Nam mong muốn được hợp tác với tất cả các nước trong khu vực để cùng nhau hành động, chia sẻ các kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhằm hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững khu vực các biển Đông Á. Chúng tôi cam kết tiếp tục ủng hộ và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á tại Việt Nam".
Thứ trưởng Lê Minh Ngân.

Tại diễn đàn, trưởng đoàn từng quốc gia thành viên của PEMSEA đã đã phát biểu, thông qua và cùng ký bản Tuyên bố chung Diễn đàn Bộ trưởng theo hình thức trực tuyến.

Tuyên bố Bộ trưởng của các quốc gia thành viên đều xem xét tiến độ và mở rộng phạm vi các thực tiễn tốt trong thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (SDS-SEA), lập kế hoạch hành động của các quốc gia thành viên trong thập kỷ mới để đạt được tầm nhìn về các đại dương, con người và nền kinh tế lành mạnh; hưởng ứng lời kêu gọi toàn cầu về chiến lược phục hồi xanh sau đại dịch Covid-19.

Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, cho biết với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là PEMSEA, Việt Nam đã thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á.

Theo đó đã nhân rộng quản lý tổng hợp vùng bờ tại các địa phương ven biển; ban hành và thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Cùng với đó xây dựng và công bố Báo cáo quốc gia về hiện trạng biển và vùng bờ; Hướng tới nền kinh tế biển xanh 2018; Báo cáo Hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia, giai đoạn 2016-2020; thành lập có chế điều phối đa quốc gia và địa phương.

Việt Nam mong muốn được hợp tác với tất cả các nước trong khu vực để cùng nhau hành động, chia sẻ các kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhằm hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững khu vực các biển Đông Á. Ông Ngân nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tiếp tục ủng hộ và đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á tại Việt Nam.

Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng nêu rõ các cam kết: Tái khẳng định và xây dựng dựa trên các Tuyên bố hoặc cam kết cấp Bộ trưởng trước đây của khu vực nhằm hỗ trợ việc thực hiện SDS-SEA và các thỏa thuận quốc tế quan trọng. Đồng thời nhận thức được các tác động và cơ hội của đại dịch toàn cầu.

Đánh dấu sự tiến bộ trong khu vực thông qua nền tảng hợp tác và đối tác PEMSEA cũng như các năng lực chính của PEMSEA, hoàn thành các báo cáo khu vực vùng bờ và 10 báo cáo Quốc gia về hiện trạng biển và vùng bờ- SOC về Kinh tế Xanh; mở rộng quy mô quản lý tổng hợp vùng ven biển bao gồm khoảng 40% đường bờ biển của khu vực và các khu vực đầu nguồn tiếp giáp...

Tuyên bố cũng nhận thức được những thách thức dai dẳng và đang nổi lên trong khu vực và cần tiếp tục hợp tác và hành động trong khu vực.

Cam kết triển khai thực hiện Lộ trình PEMSEA đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện SDS-SEA 2023-2027, được định hướng bởi các mục tiêu ưu tiên chiến lược chính về Đại dương, Con người và nền kinh tế khỏe mạnh.

Ngoài ra, tuyên bố cũng kêu gọi các nước khu vực hành động nhằm xây dựng lại tốt hơn khắc phục khỏi tác động của đại dịch toàn cầu thông qua quan hệ đối tác tăng cường; hướng tới một nền quản trị đại dương có trách nhiệm và mạnh mẽ dựa trên các nguyên tắc phát triển bền vững và nền kinh tế xanh.