07:44 08/05/2014

Cận cảnh tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam

Song Hà

Phía Việt Nam khẳng định, chúng ta vẫn chủ trương giải quyết bằng biện pháp hoà bình, nhưng sự chịu đựng cũng có giới hạn

Các tàu hải giám của Trung Quốc liên tục dùng vòi rồng tấn công các tàu Việt Nam nhằm yểm trợ cho giàn khoan HD-981.<br>
Các tàu hải giám của Trung Quốc liên tục dùng vòi rồng tấn công các tàu Việt Nam nhằm yểm trợ cho giàn khoan HD-981.<br>