06:29 07/06/2007

Cân sai có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Hoàng Hà

Thủ tướng vừa ban hành Nghị định 95/2007/NĐ-CP sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong đo lường và chất lượng sản phẩm

Các hành vi vi phạm các quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đến 20 triệu đồng - Ảnh: TT.
Các hành vi vi phạm các quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đến 20 triệu đồng - Ảnh: TT.
Thủ tướng vừa ban hành Nghị định 95/2007/NĐ-CP sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong đo lường và chất lượng sản phẩm.

Theo đó, đối với hành vi gian lận cân, đong hàng hóa trong thương mại bán lẻ, gây thiệt hại cho khách hàng đến 100 ngàn đồng thì bị phạt từ 100 - 200 nghìn đồng, hành vi gian lận trên 100 nghìn đồng thì bị phạt từ 2 - 5 triệu đồng.

Đặc biệt, đối với hành vi gian lận trong việc sử dụng dấu, tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định hay làm thay đổi tình trạng kỹ thuật và đặc tính đo lường của phương tiện đo, tăng mức phạt lên 3-6 triệu đồng (trước là 100-300 nghìn đồng).

Đối với các hành vi vi phạm các quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đến 20 triệu đồng, trong khi mức phạt theo quy định cũ chỉ là từ 1 - 3 triệu đồng.

Cũng với tinh thần xử phạt nghiêm hơn, các hành vi vi phạm quy định về chất lượng đối với hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng sẽ bị phạt từ 3 -20 triệu đồng.

Đặc biệt, nếu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng thực tế không đạt quy định, vi phạm quy định bắt buộc về bảo vệ sức khỏe con người, động vật, thực vật và môi trường thì bị phạt tiền từ 17 - 20 triệu đồng.