17:18 31/07/2017

Cảnh cáo, đề nghị miễn nhiệm Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Hà Minh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Hồ Thị Kim Thoa

Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa.
Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa.

Quyết định này được đưa ra tại kỳ họp thứ 16, từ 25 - 27/7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét nhiều nội dung, trong đó có các vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1/2004-5/2010).

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng. Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Uỷ ban quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Cũng theo quy định của Bộ Chính trị, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Hồ Thị Kim Thoa.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (tháng 1/2004 - 5/2010), đã có một số vi phạm, khuyết điểm.

Như, vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật; không báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn 6,7 tỷ đồng.

Bà Thoa cũng được kết luận là thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai trong quá trình Công ty Điện Quang ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng về hợp tác đầu tư tại khu đất số 12 Tôn Đản, Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Constrexim - Bộ Xây dựng, khi chưa được chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, chấp thuận. Không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản.

Vi phạm của Thứ trưởng Thoa còn là mua cổ phần vượt mức quy định, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của Điều lệ của Công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong thời gian dài, bà Thoa nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.