17:14 24/01/2017

Thủ tướng kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa

Nhật Nam

Bà Hồ Thị Kim Thoa đã có phần trách nhiệm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

Ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa trong một buổi làm VGP.<br>
Ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa trong một buổi làm VGP.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định 106, 107/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa.

Cụ thể, tại văn bản số 106/QĐ-TTg ngày 24/1/2017, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016.

Tại văn bản số 107/QĐ-TTg ngày 24/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước đó, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có phần trách nhiệm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh vào các chức vụ tại Bộ Công Thương trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký bổ nhiệm và điều động một số cán bộ.

Hôm 23/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ra nghị quyết xoá tư cách lãnh đạo đối với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, căn cứ theo tờ trình của Chính phủ.

Tại nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định của luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng, nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước.

Ngày 18/1 vừa qua, hai thứ trưởng Bộ Nội vụ là ông Nguyễn Duy Thăng và bà Trần Thị Hà cũng đã bị Thủ tướng ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, do liên quan đến việc bổ nhiệm và khen thưởng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.