Cao su Đà Nẵng bị xử phạt gần 1,8 tỷ tiền thuế

Cục Thuế Tp.Đà Nẵng vừa xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với DRC do công ty điều chỉnh khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán làm lợi nhuận tính thuế thay đổi...

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC).

Đào Vũ

08/06/2018 15:26

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 2000/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Sao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC).

Theo đó, DRC sẽ phải chịu mức phạt với số tiền phải nộp là 1.796.403.214 đồng, bao gồm 1.235.267.554 đồng tiền phạt và 561.135.660 đồng tiền chậm nộp.

Nguyên nhân là do Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 đã thực hiện điều chỉnh khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán công ty trích trước cho phù hợp với doanh thu và một số chi phí khác làm lợi nhuận tính thuế thay đổi.

Về phía DRC, công ty đã đưa ra giải trình rằng, khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán là chế độ không thể thiếu của công tác bán hàng nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng. Cuối mỗi kỳ nhận hàng, công ty căn cứ trên doanh thu khách hàng để tính các khoản chế độ này theo quy định.

Việc hạch toán trích trước các khoản chế độ trên vào kỳ tháng 12/2016 là để đảm bảo tính chính xác trong việc xác định chi phí phù hợp với doanh thu trong kỳ theo nguyên tắc phù hợp của kế toán, phù hợp với quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC.

Công ty đã gửi ý kiến, kiến nghị cho Kiểm toán Nhà nước nhưng không được chấp nhận.

Được biết, để khắc phục, DRC đã thực hiện nộp số tiền trên theo theo quyết định của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng có tiền thân là nhà máy đắp vỏ xe của quân đội Mỹ, đến nay đã có quá trình phát triển liên tục hơn 35 năm. Năm 2018, DRC đặt kế hoạch doanh thu 4.592 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2017.