16:32 30/05/2018

Cao su Đồng Phú thực hiện 73% kế hoạch lãi gộp trong 4 tháng

Đào Vũ

Riêng trong tháng 4/2018, DPR ước đạt doanh thu gần 70 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 53 tỷ đồng

Dự kiến, công ty Cao su Đồng Phú sẽ tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 21/6.
Dự kiến, công ty Cao su Đồng Phú sẽ tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 21/6.

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) vừa công bố chỉ tiêu báo cáo tháng 4/2018.

Cụ thể, trong tháng 4/2018, công ty tiêu thụ được 127,6 tấn mủ cao su với giá bình quân 36,8 triệu đồng/tấn.

Doanh thu trong tháng ước đạt gần 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ mủ cao su chỉ có 4,7 tỷ đồng, phần còn lại đến từ doanh thu tài chính, cây cao su, khác lên tới 65 tỷ đồng.

Tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, DPR ghi nhận sản lượng 1.614 tấn, tương đương với việc mới thực hiện được 9,8% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 1.404 tấn, sản lượng thu mua 209 tấn.

Theo đó, sau 4 tháng, DPR đạt doanh thu hơn 240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp gần 139 tỷ đồng, thực hiện được 33% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận gộp của năm. Đáng chú ý là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh cao su chỉ chiếm 14,3 tỷ đồng.

Kết thúc phiên ngày 30/5, giá cổ phiếu DPR đang được giao dịch ở mức 39.300 đồng/cổ phiếu với thanh khoản 24.720 đơn vị.

Được biết, với lý do để tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa đổi, bổ sung điều lệ và kiện toàn cơ cấu nhân sự nên cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty được hoãn sang ngày 21/6 này.

Năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu 781 tỷ và lợi nhuận 205 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 40%. Trong năm 2017, công ty chi trả cổ tức 60%, tương đương với 240 tỷ đồng và mới chi tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 10% vào cuối năm ngoái.