07:55 30/11/2021

Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử

Nhĩ Anh -

Việc cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đối trong cung cấp các dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ký Quyết định số 1994/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020- 2025.

Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến các ngành nghề kinh doanh như: cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; cung cấp trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng; báo chí; kinh doanh dịch vụ viễn thông; hoạt động của nhà xuất bản; kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì; kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm; dịch vụ bưu chính; công nghệ thông tin; khoa học và công nghệ; kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền; Internet; sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng.

 
Cắt giảm thủ tục hành chính sẽ khiến giảm chi phí tuân thủ. Đơn cử như với việc cắt giảm 100% thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng có thể sẽ tiết kiệm được khoảng 82,958 triệu đồng mỗi năm...

Theo đó, về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, quyết định bỏ thành phần hồ sơ “Phương án địa điểm đặt phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phù hợp theo diện tích quy định” và bỏ thành phần hồ sơ “Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng", đồng thời, bổ sung hình thức thực hiện thủ tục hành chính trên phương tiện điện tử (chuyển hình thức các bản giấy thành bản điện tử).

Việc cắt giảm, đơn giản hóa sẽ giúp thuận tiện đơn giản hóa hồ sơ, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Theo tính toán, điều này có thể giúp tiết kiệm hơn 651,8 triệu đồng chi phí tuân thủ mỗi năm.

Quyết định cũng bãi bỏ thủ tục hành chính cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng. Theo phương án, sẽ bãi bỏ nhiều thủ tục với dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng như: thủ tục cấp giấy phép; cấp lại giấy phép; gia hạn giấy phép hay thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng…

Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm điều kiện kinh doanh này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực. Đồng thời, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung vào quản lý nội dung đối với từng trò chơi điện tử được phát hành.

Cắt giảm thủ tục hành chính sẽ khiến giảm chi phí tuân thủ. Đơn cử như với việc cắt giảm 100% thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng có thể tiết kiệm được khoảng 82,958 triệu đồng mỗi năm...

Ngoài ra, phương án này cũng cắt giảm, đơn giản hóa nhiều yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh. Ví dụ như bãi bỏ điều kiện doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp.

Phương án cũng bãi bỏ điều kiện đã sử dụng tên miền để cung cấp dịch vụ; có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên hệ được; hoặc có ít nhất 1 nhân sự quản trị trò chơi điện tử.

Bên cạnh việc bãi bỏ toàn bộ thủ tục hành chính cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng, phương án bãi bỏ thủ tục thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Cùng đó bãi bỏ thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn có cổ phần vốn góp từ 30% vốn đều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Liên quan đến hoạt động kinh doanh viễn thông, quyết định cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính theo hướng bổ sung hình thức thực hiện thủ tục hành chính trên phương tiện điện tử (chuyển hình thức các bản giấy thành bản điện tử) ở một số thủ tục trong đó có cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông; Đăng ký giá cước viễn thông; Thông báo giá cước viễn thông; Đăng ký khuyến mại…

Với việc cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục trong xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy sẽ giúp tiết kiệm hơn 572 triệu đồng chi phí tuân thủ mỗi năm…