19:57 18/04/2021

CEO vào diện cảnh báo từ ngày 20/4

N.Anh

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 trên BCTC hợp nhất năm 2020 của công ty đã kiểm toán vào ngày 9/4/2021 là con số âm

Sơ đồ giá cổ phiếu CEO.
Sơ đồ giá cổ phiếu CEO.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc đưa cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn CEO vào diện bị cảnh báo, kể từ ngày 20/4 tới.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 trên BCTC hợp nhất năm 2020 của công ty đã kiểm toán vào ngày 9/4/2021 là con số âm thuộc trường hộ bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Đièu 13 Quy chế Niêm yết.

HNX sẽ có thông báo đưa cổ phiếu CEO ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết.

Theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, doanh thu thuần của CEO đạt gần 1.324 tỷ đòng, giảm 71% so với cùng kỳ (4.550 tỷ đồng), giá vốn hàng bán giảm 69% so với cùng kỳ, từ 3.111 tỷ đồng xuống còn 966 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 giảm 117% so với cùng, từ 607,8 tỷ đồng, còn -103,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 67,16 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ công ty báo lãi gần 450 tỷ đồng. EPS cả năm âm 261 đồng/cổ phiếu.

Theo giải trình từ phía công ty, trong năm 2020 lợi nhuận sau thuế giảm 117%, tương ứng 711,1 tỷ đồng là do doanh thu giảm do đại dịch covid 19.

Tính đến ngày 31/12/2020, Tổng tài sản của công ty giảm gần 600 tỷ, còn 7.438 tỷ đồng; - trong đó, tiền và các khoản tương đương đạt 228,67 tỷ đồng, tăng hơn 28 tỷ so với hồi đầu năm - trong đó các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 52 tỷ, xuống còn 14,4 tỷ đồng.

Cũng theo BCTC kiểm toán, công ty đã thế chấp BĐS đầu tư là Toà tháp CEO với giá trị còn lại tại ngày 31/12/2010 là gần 140 tỷ đồng, để đảm bảo khoản vay BIDV, chi nhánh Thanh Xuân.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu CEO giảm mạnh trong vài phiên gần đây và đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4, giá CEO giảm 5,79% so với phiên trước, dừng ở mức 11.400 đồng/cổ phiếu.