22:12 11/10/2013

“Chấn động”, những hoài niệm về Đại tướng

P.V

Bộ phim ghi lại cảm xúc và kỷ niệm của những người từng gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên mọi miền đất nước

“Chấn động” là bộ phim tài liệu được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi. Bộ phim ghi lại những cảm xúc và kỷ niệm của những người từng gặp Đại tướng  trên mọi miền đất nước - Nguồn: VTV6.
“Chấn động” là bộ phim tài liệu được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi. Bộ phim ghi lại những cảm xúc và kỷ niệm của những người từng gặp Đại tướng  trên mọi miền đất nước - Nguồn: VTV6.