10:45 26/06/2009

Chất lượng mạng di động đã hướng “trần”?

Minh Hoàng

“Một số chỉ tiêu chất lượng đã đạt gần tới mức “trần”, khả năng cải thiện mạnh mẽ về kết quả đo kiểm những năm tới là khó xảy ra”

Khi chất lượng kỹ thuật được xem là đương nhiên phải có, các nhân tố không mang tính khó đo kiểm như độ hài lòng của khách hàng, sự cảm nhận của khách hàng về dịch vụ, nụ cười của nhân viên chăm sóc khách hàng… sẽ là những vũ khí mang tính quyết định về sự hơn kém chất lượng của một mạng.
Khi chất lượng kỹ thuật được xem là đương nhiên phải có, các nhân tố không mang tính khó đo kiểm như độ hài lòng của khách hàng, sự cảm nhận của khách hàng về dịch vụ, nụ cười của nhân viên chăm sóc khách hàng… sẽ là những vũ khí mang tính quyết định về sự hơn kém chất lượng của một mạng.
“Một số chỉ tiêu chất lượng di động đã đạt gần tới mức “trần”, khả năng cải thiện mạnh mẽ về kết quả đo kiểm những năm tới là khó xảy ra”.

Theo kết quả đo kiểm chất lượng di động 2009 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Thông tin và Truyền thông, 3 mạng di động lớn là MobiFone, VinaPhone, Viettel đều vượt rất xa chuẩn của ngành.

Năm nay, ngoài việc các chỉ tiêu đo kiểm chất lượng của các mạng di động nhìn chung đều có tiến bộ, thứ tự về kết quả đo kiểm đã có sự thay đổi nhất định.

Vị trí số 1 vẫn thuộc về MobiFone, nhưng vị trí số 2 là điều bất ngờ đến từ VinaPhone với các kết quả đo kiểm khá tốt, tiến bộ hơn nhiều so với năm 2008.

Tuy nhiên, nhìn kỹ lại các kết quả đo kiểm của cả 3 mạng di động lớn (MobiFone, VinaPhone, Viettel), khoảng cách về các chỉ tiêu đo kiểm giữa các mạng di động là khá nhỏ. Nếu so với năm 2008, khoảng cách này giữa MobiFone (mạng luôn dẫn đầu về kết quả đo kiểm) và các mạng khác đã được thu hẹp hơn nữa. Chưa hết, tốc độ cải thiện kết quả đo kiểm chất lượng di động của MobiFone so với năm trước đó cứ ngày càng chậm dần.

Giải thích về hiện tượng này, ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone, cho biết: “Một số chỉ tiêu đo kiểm chất lượng của MobiFone đã đạt gần tới mức trần mà một mạng di động có thể đạt được. Do đó, khả năng cải thiện mạnh mẽ về kết quả đo kiểm trong những năm tới là khó xảy ra”.

Giám đốc MobiFone cũng cho biết thêm, khi các mạng di động khác đầu tư mạnh cho chất lượng và khoảng cách về các chỉ tiêu kỹ thuật giữa các mạng ngày càng thu hẹp cũng là điều bình thường.

“Đây là một tin tức đáng mừng cho ngành di động Việt Nam nói riêng và hàng chục triệu người Việt Nam nói chung bởi người tiêu dùng được hưởng chất lượng dịch vụ tốt hơn trong khi giá thành lại được giảm mạnh”, ông Minh nói.

Điều gì sẽ xảy ra trong những năm tới đối với cuộc chạy đua về chất lượng khi mà các yếu tố về kỹ thuật đã gần như đạt tới mức bão hoà và các chỉ tiêu kỹ thuật giữa các mạng di động gần như giống nhau? Theo nhận định của một số chuyên gia về viễn thông, cuộc đua về chất lượng sẽ chuyển từ các chỉ tiêu kỹ thuật sang các chỉ tiêu phi kỹ thuật.

Ở cuộc đua chất lượng giai đoạn mới, việc các mạng di động phải đạt được chất lượng cao nhất về kỹ thuật được coi như điều đương nhiên. Bên cạnh đó, các nhân tố không mang tính khó đo kiểm như độ hài lòng của khách hàng, sự cảm nhận của khách hàng về dịch vụ, nụ cười của nhân viên chăm sóc khách hàng… sẽ là những vũ khí mang tính quyết định về sự hơn kém chất lượng của một mạng.

Trong cuộc đua mới này, mạng di động nào sẽ dẫn đầu vẫn còn là câu hỏi ngỏ.