06:00 01/05/2022

Chi trả chế độ ốm đau cho người nhiễm Covid-19 tháng 4 tăng đột biến do đâu?

Nhật Dương -

Số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau do Covid-19 trong tháng 4/2022 tăng 200%, số tiền chi trả tăng gần 450% so với cùng kỳ năm 2021…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có thông tin cập nhật về tình hình chi trả chế độ ốm đau cho người nhiễm Covid-19, đặc biệt khi số lượt người hưởng tăng đột biến trong tháng 4/2022.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 4/2022, toàn Ngành đã giải quyết cho 805.706 lượt người hưởng chế độ ốm đau do bị mắc Covid-19 (chiếm 92% tổng số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau) với số tiền hơn 957 tỷ đồng.

Số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau trong tháng 4/2022 tăng 200%, số tiền chi trả tăng gần 450% so với cùng kỳ năm 2021; mức hưởng bình quân một người bị ốm đau do mắc Covid-19 trong tháng 4 là khoảng 1,2 triệu đồng; thời gian hưởng bình quân là 7 ngày.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022, toàn Ngành đã giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho 1.453.718 lượt người hưởng do mắc Covid-19 với số tiền trên 1.900 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân gia tăng số lượt người hưởng chế độ ốm đau do mắc Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động trong tháng 4/2022, tăng 200% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do số lượng người lao động đề nghị giải quyết chế độ do mắc Covid-19 tăng.

Giữa tháng 2/2022 và tháng 3/2022 là đỉnh dịch Covid trên toàn quốc (đặc biệt là các tỉnh phía Bắc) với số người người mắc Covid-19 tăng cao kỷ lục nên số lượng người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau do Covid-19 tháng 4 tăng vọt (cao hơn cả số lượng người được giải quyết trong quý 1).

Mặt khác là do một số lượng lớn người lao động bị mắc Covid-19 điều trị tại nhà chưa được cấp các hồ sơ giấy tờ làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Đến thời điểm tháng 4/2022, Uỷ ban nhân dân và Sở Y tế các địa phương đã có hướng dẫn Trạm y tế phường/xã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp này.