09:08 10/06/2016

Chính phủ chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng

Bảo Quyên

Nội dung chính của nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2016 của Chính phủ

Giảm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn là nội dung được Chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây.<br>
Giảm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn là nội dung được Chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây.<br>
Khẩn trương xây dựng các đề án tái cơ cấu, bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, xem xét giảm lãi suất cho vay, kiểm soát chặt môi trường sông biển, giải quyết các kiến nghị chính đáng của dân…là những nội dung đáng chú ý trong nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5, vừa được Chính phủ ban hành.

Phải giảm lãi suất

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng chủ động, linh hoạt, bám sát mục tiêu kiểm soát lạm phát, trên cơ sở đó giảm lãi suất cho vay. Tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn. Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp phù hợp để quản lý thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa, vàng hóa của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), FDI, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2016; khẩn trương rà soát phương án điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 từ số vốn còn dư của quốc lộ 1A và quốc lộ 14, trình Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2016 và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo các đề án tái cơ cấu, gồm: Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác và biến đổi khí hậu; đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; đề án tái cơ cấu chi ngân sách nhà nước và nợ công; đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; đề án tái cơ cấu đơn vị sự nghiệp công; Kế hoạch tài chính - ngân sách trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, khẩn trương xây dựng và xác định thời hạn hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Các bộ là chủ chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương hướng dẫn các địa phương về nội dung chủ yếu của chương trình để có căn cứ triển khai bố trí vốn kế hoạch năm 2016 cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, tránh thất thoát, lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Rà soát, kiểm tra, điều chỉnh các thủ tục thanh toán vốn đầu tư theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho quá trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo và thúc đẩy xuất khẩu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2016. Đánh giá cụ thể việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp chủ động chuẩn bị điều kiện tham gia và tranh thủ cơ hội.

Bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý chặt chẽ các điều kiện an toàn của phương tiện vận tải; kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác quản lý đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT.

Các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo phương án đã được phê duyệt. Bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả, đúng quy định, minh bạch, tránh thất thoát.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, bảo đảm đúng tiến độ, công khai, minh bạch và xử lý nghiêm các vi phạm.

Cũng tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ môi trường sông, biển, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát, kiểm tra các nguồn thải vào các lưu vực sông, quản lý, kiểm soát chặt chẽ môi trường sông, biển; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy chuẩn về môi trường, các quy hoạch để phù hợp với tình hình thực tiễn và tinh thần của Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đáng chú ý, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phối hợp với Bộ Ngoại giao bảo vệ, hỗ trợ ngư dân và xử lý nghiêm hành vi đánh bắt hải sản trái phép, xâm phạm chủ quyền vùng biển của nước ta.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá, kích động gây rối. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân khai thác cát trái phép, nhất là các vùng ven biển và khu vực sông Hồng.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng và khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, không tăng phí giao thông đường bộ trong năm 2016…