16:06 23/10/2019

Chính phủ điện tử tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp CNTT được phục vụ đất nước và tiến ra thế giới

Thủy Diệu

"Chúng ta cần xây dựng Chính phủ điện tử tốt và dẫn đầu. Điều này sẽ mang lại cơ hội cho doanh nghiệp CNTT phát triển, phục vụ cho Việt Nam và từ Việt Nam đi ra nước ngoài"

"Chúng ta cần xây dựng Chính phủ điện tử tốt và dẫn đầu. Điều này sẽ mang lại cơ hội cho doanh nghiệp CNTT phát triển, phục vụ cho Việt Nam và từ Việt Nam đi ra nước ngoài". Đó là quan điểm của Bộ TT&TT được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại buổi làm việc của Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử được tổ chức vào ngày 22/10/2019 tại Hà Nội.

Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử sau khi được chuyển từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc đầu tiên.

Chủ trì buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, sau khi nghe báo cáo của Cục Tin học hóa, tham góp ý kiến từ các đại biểu, đã nhất trí với các đề xuất về các công việc và thời gian dự kiến hoàn thành cho các cá nhân và các nhóm trong Tổ công tác.

Theo đó, cần triển khai sớm Hệ thống báo cáo trực tuyến về chính phủ điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để cập nhật thông tin triển khai từ các Bộ ngành, địa phương đối với 20 tiêu chí do Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 đặt ra. Nhiệm vụ này được giao cho Cục Tin học hóa.

Cần khẩn trương tổ chức Trung tâm giải đáp về chính phủ điện tử để trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến chính phủ điện tử đến từ các Bộ ngành và địa phương trong cả nước. Thời gian đầu Trung tâm sẽ vận hành 8 giờ/ngày và 5 ngày trong tuần.

Đồng thời thống nhất chọn Bộ Thông tin và Truyền thông, các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Ninh, Hà Nam làm triển khai điểm, mẫu về xây dựng Chính phủ điện tử và thử nghiệm khả năng đồng hành của các doanh nghiệp. Sau khi tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện vào tháng 1/2020 sẽ xem xét tổ chức nhân rộng kinh nghiệm thích hợp đến các Bộ ngành, địa phương toàn quốc.

Cục Tin học hóa được giao xác định tiêu chí điểm, mẫu ngay trong tháng 10/2019.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, liên quan đến thúc đẩy phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ sẽ làm việc với Bộ Công an và Bộ Tài nguyên Môi trường trước ngày 15/11 bàn cách tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, nguồn trong triển khai cơ sở dữ liệu về đất đai và dân cư, trong đó cũng xem xét giải pháp lựa chọn doanh nghiệp đồng hành.

Ngoài ra cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng ba nghị định quan trọng, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Nghị định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số trong cơ quan nhà nước. Văn phòng Chính phủ chủ trì Nghị định quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam cần làm chủ các công nghệ nền tảng về chính phủ điện tử. Theo đó, Bộ trưởng đề nghị, về mật mã cho chính phủ điện tử, giao Ban Cơ yếu Chính phủ rà soát, phân loại nhiệm vụ của Ban, đồng thời đưa ra định hướng để doanh nghiệp làm chủ mật mã chính phủ điện tử và lựa chọn doanh nghiệp tham gia.

Cụ thể, Tập đoàn VNPT được giao nhiệm vụ đề xuất tiêu chuẩn công nghệ liên quan đến nền tảng chia sẻ dữ liệu, trình Bộ xem xét, thực hiện ban hành. Cục Tin học hóa có trách nhiệm đề xuất danh sách các doanh nghiệp ở Việt Nam có năng lực làm chủ công nghệ về nền tảng chia sẻ dữ liệu.

Cần phải xem điện toán đám mây (cloud computing) là hạ tầng của hạ tầng, nên trong phát triển chính phủ điện tử, doanh nghiệp Việt Nam phải làm chủ hạ tầng quan trọng này. Cục An toàn thông tin cần xác định các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng làm được điện toán đám mây cho chính phủ điện tử.

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để xây dựng chính phủ điện tử tin cậy. Cục An toàn thông tin được giao đề xuất danh sách những sản phẩm an toàn, an ninh mạng khuyến nghị cho chính phủ điện tử, xây dựng tiêu chuẩn liên quan và chỉ dẫn doanh nghiệp cách thức tham gia cung cấp giải pháp.

Cục Tin học hóa cần khẩn trương thiết lập trang thông tin điện tử chia sẻ các kinh nghiệm tốt từ các Bộ và địa phương về xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử để các đơn vị cùng học hỏi, chia sẻ lẫn nhau.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo cần đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông để người dân hiểu được chính phủ điện tử mang lại những lợi ích gì cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, 63 tỉnh hiện đều có trang Facebook về Chính phủ điện tử. Cục Tin học hóa được giao nhiệm vụ phối hợp với Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử kết nối 63 trang này để có tiếng nói chung về Chính phủ điện tử trên toàn quốc, góp phần tăng cường nhận thức của người dân.

"Chúng ta cần xây dựng Chính phủ điện tử tốt và dẫn đầu. Điều này sẽ mang lại cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ thông tin phát triển, phục vụ cho Việt Nam và từ Việt Nam đi ra nước ngoài", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.