15:49 15/09/2016

Chính phủ muốn miễn hầu hết thuế đất nông nghiệp đến 2020

Nguyễn Lê

Một giải pháp khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Võ Trong Viêt nói, ông đồng ý cả hai tay miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân theo đề xuất của Chính phủ.
Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Võ Trong Viêt nói, ông đồng ý cả hai tay miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân theo đề xuất của Chính phủ.
Sáng 15/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đề nghị mở rộng thêm số đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa Nghị quyết 55/2010 của Quốc hội khoá 12.

Hiện tại, theo Nghị quyết 55, hầu hết các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đều đã được miễn hoặc giảm 50% số thuế phải nộp, và cũng chỉ còn một số ít đối tượng phải nộp loại thuế này.

Sau 5 năm áp dụng Nghị quyết 55, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm là gần 7.000 tỷ đồng. Tổng số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ còn lại là 61,1 tỷ đồng. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân là 34,3 tỷ đồng, đơn vị vũ trang nhân dân là 1,9 tỷ đồng, tổ chức khác là 24,9 tỷ đồng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày, việc miễn, giảm thuế này được xác định là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm đã trực tiếp hỗ trợ người nông dân có thêm vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Và ông nhấn mạnh, cần thiết phải mở rộng diện được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp để khuyến khích sản xuất, đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp đạt năng suất, chất lượng cao.

Với phân tích trên, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2020 với toàn bộ diện tích sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân, không phân biệt phần vượt hạn mức giao đất hoặc nhận quyền sử dụng đất.

Miễn toàn bộ thuế với các đơn vị vũ trang; miễn toàn bộ thuế với các tổ chức sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, chỉ thu thuế với phần diện tích các tổ chức không trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp.

Tác động ngân sách Nhà nước với đề xuất này, theo tính toán của Bộ Tài chính, là số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ước tính còn khoảng 5,7 tỷ đồng. Tổng số thuế được miễn là khoảng 53,5 tỷ đồng (tương ứng với diện tích 93.917 ha), 77.136 người nộp thuế dự kiến được miễn.

Trong số đó, số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn với hộ gia đình, cá nhân là khoảng 34,3 tỷ đồng (tương đương 67.000 ha, với tổng số đối tượng được miễn là 75.000 người, số thuế được miễn bình quân 455.000 đồng/người).

Theo Chính phủ thì với việc bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như trên, mức tác động giảm thu ngân sách Nhà nước là không lớn, nhưng đây lại là giải pháp khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản Việt Nam trên thị trường…