10:54 06/11/2008

Cho phép 247 mặt hàng thuốc tăng giá

Nguyễn Kim

247 mặt hàng thuốc được cho phép tăng giá với tỷ lệ tăng trung bình 6,51%

Tin từ Cục quản lý dược (Bộ Y tế), cho biết, Tổ công tác liên ngành Trung ương đã xem xét đề nghị điều chỉnh giá của 1.223 mặt hàng thuốc nhập khẩu của 93 doanh nghiệp.

Trong đó cho phép 247 mặt hàng tăng giá, chiếm 1,23% số lượng mặt hàng lưu hành trên thị trường với tỷ lệ tăng trung bình 6,51% và 41 mặt hàng điều chỉnh giảm giá với tỷ lệ giảm 30,75%.

Khảo sát tình hình thị trường dược phẩm tại Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng cho thấy, trong số 3.000 mặt hàng thuốc sản xuất trong nước được khảo sát có 3,07% số lượng mặt hàng tăng giá với tỷ lệ trung bình 12,97%.

Thuốc nhập khẩu, với 2.600 mặt hàng được khảo sát có 3,69% mặt hàng tăng giá với tỷ lệ trung bình 9,78% và 0,12% mặt hàng giảm giá với tỷ lệ trung bình 13,12%.