16:16 08/01/2020

Chốt 2019, giá trị vốn hóa sàn HOSE đạt gần 60% GDP 2018

Thủy Tiên

Tổng giá trị vốn hóa niêm yết tại HOSE tính đến ngày 31/12/2019 đạt 3,28 triệu tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoản Tp.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoản Tp.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có báo cáo tổng kết thị trường năm 2019. 

Cụ thể, năm qua thị trường cổ phiếu niêm yết tại HOSE đã chứng kiến nhiều biến động hơn so với năm 2018. Tại ngày cuối cùng của năm 2019, ba chỉ số VNIndex, VNAllshare, và VN30 được ghi nhận lần lượt là 960,99 điểm (+7,67%); 845,58 điểm (+3,32%) và 879,06 điểm (+2,8%). Nhìn chung, thị trường cổ phiếu vẫn duy trì ở mức ổn định và giữ mức tăng trưởng trong dài hạn.

Tổng giá trị vốn hóa niêm yết tại HOSE tính đến ngày 31/12/2019 đạt 3,28 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 14,05% so với năm 2018 và đạt gần 60% GDP năm 2018. Thanh khoản thị trường tuy giảm so với năm 2018 nhưng vẫn duy trì mức độ ổn định với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 4.128 tỷ đồng và khối lượng giao dịch bình quân phiên vào khoảng 182,5 triệu cổ phiếu.

Cũng trong năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì được vị thế mua ròng tích cực khoảng 6.620 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, cả chiều mua và bán đạt hơn 318 nghìn tỷ đồng, chiếm tới gần 16% thanh khoản toàn thị trường. Trong đó, nhóm 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị lớn nhất bao gồm VIC (5.270 tỷ đồng), PLX (2.101 tỷ đồng), VCB (1.754 tỷ đồng), MSN (1.646 tỷ đồng) và VRE (1.197 tỷ đồng)

Đối với chứng quyền có bảo đảm (CW), sau hơn 6 tháng triển khai, đã có 61 mã CW chào bán trên 19 cổ phiếu cơ sở với tổng khối lượng đạt 181,4 triệu CW tương đương giá trị đạt 508,6 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt hơn 2,7 triệu CW, tương đương giá trị giao dịch đạt 6,77 tỷ đồng; Tỷ suất vòng quay đạt gần 500%.

Về hoạt động niêm yết mới, năm 2019, HOSE đã cấp 15 quyết định niêm yết mới với tổng số lượng cổ phiếu niêm yết mới đạt 6.549,72 triệu cổ phiếu. Chốt hết ngày 31/12/2019, trên HOSE có 382 cổ phiếu, 3 chứng chỉ quỹ đóng, 2 chứng chỉ quỹ ETF, 37 chứng quyền có bảo đảm và 44 trái phiếu niêm yết; tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt 84,6 tỷ cổ phiếu.

Về đấu giá, HOSE cũng đã tổ chức thành công 22 phiên đấu giá với tổng số lượng cổ phần chào bán là hơn 99,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu đấu giá thành công đạt 87,7% tương đương 2.001 tỷ đồng. Riêng quý 4/2019, Sở đã tổ chức thành công 8 đợt đấu giá với tổng số lượng cổ phần bán được đạt 20,6 triệu cổ phần, tương đương 450,7 tỷ đồng.