18:42 18/12/2018

Chủ tịch Đà Nẵng nhận hai phiếu tín nhiệm thấp

Hà Vũ

Cuối phiên họp chiều 18/12 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nghe công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh do hội đồng bầu và phê chuẩn

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh.
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh.

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, cuối phiên họp chiều 18/12 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nghe công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh do hội đồng bầu và phê chuẩn.

Việc bỏ phiếu kín đánh giá tín nhiệm diễn ra vào đầu giờ sáng, với 46/48 đại biểu tham gia, hai vị vắng mặt có lý do.

Trước khi bỏ phiếu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động và có hành vi trái pháp luật tác động đến đại biểu hội đồng nhân dân.

Trong các vị thuộc diện lấy phiếu, lần này có 9 vị thời gian đảm nhiệm chức vụ hiện tại chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp nên không nằm trong danh sách lấy phiếu, trong đó có Chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố....

Kết quả lấy phiếu không nhiều vị nhận được trên 30 phiếu tín nhiệm cao, song cũng  không có vị nào rơi vào "vòng nguy hiểm"- có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50%.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ được 29 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Kết quả này chỉ ở Top cao chứ không phải cao nhất trong các vị thuộc khối UBND thành phố.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh được 21 phiếu tín nhiệm cao, 21 phiếu tín nhiệm và 4 tín nhiệm thấp.

Lần lượt các mức trên với Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên  là  21 - 22 -  3 và Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn là 18 - 25 - 3.

Ở Top thấp, Chánh Thanh tra thành phố nhận được 14 phiếu tín nhiệm cao, một số vị giám đốc sở chỉ được 13 phiếu tín nhiệm cao.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã thông qua nghị quyết, xác nhận kết quả lấy phiếu và khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình.