10:06 02/08/2013

Chủ tịch Hà Nội muốn báo chí phải có thông tin nhanh nhất

Ngô Trang

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ông Thảo yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện, trình 
UBND thành phố ban hành quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho 
báo chí.
Ông Thảo yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện, trình UBND thành phố ban hành quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Ngày 1/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đã ký văn bản gửi lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện, yêu cầu chủ động cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo ông, thời gian qua, ngoài một số đơn vị đã chủ động cung cấp thông tin, phối hợp tốt với báo chí, thì vẫn còn không ít đơn vị chưa kịp thời thông tin theo quy định, cá biệt có trường hợp còn gây khó khăn khi cung cấp thông tin cho báo chí.

Do đó, nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền thành phố với báo chí, đồng thời thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Các đơn vị phải thường xuyên theo dõi những phản ánh từ báo chí, cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, thuộc trách nhiệm của ngành mình, cấp mình.

Đối với người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin với báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động trong xã hội. Trường hợp cần thiết có ngay thông tin ban đầu thì chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 tiếng đồng hồ, kể từ khi vụ việc xảy ra.

Ông Thảo cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện, trình UBND thành phố ban hành quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định về phát ngôn và thông tin với báo chí.

Văn phòng UBND thành phố phải tiếp tục phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan báo chí, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí. Chánh văn phòng UBND thành phố với tư cách là người phát ngôn chính thức, 3 tháng một lần phải tổ chức họp, cung cấp thông tin với báo chí về hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Trường hợp đột xuất, bất thường, Chánh văn phòng cần chủ động cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí trong thời gian sớm nhất.