14:57 15/06/2017

Chủ tịch Quốc hội nêu 6 giải pháp khơi thông dòng vốn đầu tư công

Kiều Châu

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xoá bỏ cơ chế xin cho, điều hoà nguồn vốn tránh nơi thiếu, nơi thì không giải ngân được

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Nhóm vấn đề thứ 4 tại Hội trường - Ảnh: Quochoi.vn.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Nhóm vấn đề thứ 4 tại Hội trường - Ảnh: Quochoi.vn.
Ngày 15/6, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội đã kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề cuối cùng liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực triển khai Luật Đầu tư công. Việc lập, phân bổ vốn đầu tư công đã từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo chặt chẽ; triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần tăng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cả về số dự án, vốn đăng ký và vốn giải ngân, tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, qua ý kiến của đại biểu chất vấn và tranh luận cho thấy trách nhiệm của Bộ trong lĩnh vực này còn nhiều điểm cần phải quan tâm như việc phân bổ vốn đầu tư trung hạn còn chậm.

“Vốn đã thấp so với nhu cầu nhưng tiến độ giải ngân vốn cũng còn chậm, tức là có tiền mà chưa chi được; nhiều quy định, thủ tục đầu tư còn bất cập, chậm nghiên cứu, sửa đổi. Tình trạng đầu tư còn dàn trải, chưa sát với thực tế đã gây lãng phí đã tồn tại nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Để khơi thông dòng vốn đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng quyết liệt thực hiện 6 giải pháp.

Thứ nhất, cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin - cho trong đầu tư công. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương trong việc phân bổ và giải ngân các nguồn vốn đầu tư,

“Điều hòa tổng nguồn vốn đầu tư, tránh tình trạng nơi thì thiếu vốn, nơi thì không giải ngân được. Có cơ chế xử lý cắt giảm vốn đầu tư đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, hiệu quả thấp để chuyển sang các công trình hoặc là các dự án ở địa phương thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Thứ hai, trong năm 2017, ban hành các giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước; xây dựng kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016- 2020. Có chính sách đẩy mạnh đầu tư cho vùng kinh tế khó khăn và ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ người có công.

Thứ ba, nghiên cứu triển khai mở rộng các hình thức đầu tư để huy động vốn từ khu vực tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ, các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện khung pháp lý cho việc phát triển thị trường vốn, hoạt động mua bán nợ, với sự tham gia của cả khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

“Đánh giá toàn diện về thu hút đầu tư nước ngoài để vừa huy động được nguồn vốn, vừa khuyến khích chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, tính cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời, giảm thiểu những mặt trái của việc đầu tư nước ngoài tác động đến kinh tế- xã hội trong nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thứ tư, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; rà soát các quy định về đầu tư công để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư công theo hướng bảo đảm đơn giản hóa các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư công, tránh chồng chéo, mâu thuẫn. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường trách nhiệm của các cấp trong quản lý đầu tư công.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công, trong đó đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng của dự án; làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư công.

Thứ sáu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình, dự án trọng điểm Quốc gia theo quy định của pháp luật.