17:23 19/09/2019

Chủ tịch VNPost làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thủy Diệu

Với tân Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức có 5 thứ trưởng

Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn.
Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1229/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tháng 2/2011, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam). Tháng 9/2013, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Và đến tháng 12/2017, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Với tân Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức có 5 thứ trưởng, cùng các ông Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm và Hoàng Vĩnh Bảo.