07:45 02/06/2008

Chứng khoán Biển Việt lập 2 bộ chỉ số mới

Minh Đức

Công ty Chứng khoán Biển Việt (CBV), vừa công bố hai bộ chỉ số mới: Chỉ số tổng hợp hai thị trường trái phiếu - cổ phiếu và chỉ số chiến lược

Công ty Chứng khoán Biển Việt (CBV), vừa công bố hai bộ chỉ số mới: Chỉ số tổng hợp hai thị trường trái phiếu - cổ phiếu và chỉ số chiến lược.

Chỉ số tổng hợp hai thị trường trái phiếu và cổ phiếu (CBV Vietnam Equity/Fixed Income Composite Index) là chỉ số tổng hợp phản ánh diễn biến xác thực của cả hai thị trường cổ phiếu và trái phiếu của Việt Nam.

Chỉ số này bao gồm 25% từ chỉ số trái phiếu chính phủ - CBV Vietnam Government Bond Index - và 75% từ chỉ số cổ phiếu CBV Index.

Còn bộ chỉ số chiến lược tập trung vào việc xây dựng các chiến lược đầu tư khác nhau vào thị trường tài chính, gồm 3 chỉ số.

Cụ thể, chỉ số chiến lược cổ tức (CBV Dividend Strategy Index), được xây dựng nhằm phục vụ các nhà đầu tư có nhu cầu tìm kiếm các công ty có thu nhập cổ tức cao nhất, bao gồm 30 công ty có thu nhập cổ tức cao nhất thị trường.

Chỉ số chiến lược mùa chứng khoán (CBV Seasonal Strategy Index), được xây dựng nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tận dụng quy luật “mùa chứng khoán” đã được CBV giới thiệu. Chỉ số hoạt động vào các thời điểm đầu và cuối năm, nghỉ hoạt động vào các tháng 6, 7 và 8.

Chỉ số chiến lược xuất khẩu (CBV Export Strategy Index), được xây dựng bao gồm 10 công ty có doanh thu, tăng trưởng từ xuất khẩu cao nhất Việt Nam.

*Hiện hệ thống chỉ số tài chính Việt Nam với 427 chỉ số của CBV đã được Bloomberg giới thiệu tới các quỹ, ngân hàng quốc tế và tổ chức tài chính trên thế giới.