14:03 25/12/2017

Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam bị đình chỉ hoạt động 3 tháng

KIỀU LINH

Tổng cộng số tiền Công ty Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam nộp phạt là 580 triệu đồng và phải đình chỉ hoạt động 3 tháng

Đình chỉ hoạt động Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.
Đình chỉ hoạt động Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam - ISC.

Theo đó, Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam bị phạt 195 triệu đồng do không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ và vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Cụ thể, tỷ lệ đầu tư của Công ty vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm và Công ty Cổ phần Hóa chất vật liệu điện Tp.HCM lần lượt là 32,5% và 35% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, vượt quá tỷ lệ đầu tư tối đa 15% vào một số tổ chức chưa niêm yết.

Tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết tại thời điểm kiểm tra là 46,1 tỷ đồng, vượt quá tỷ lệ đầu tư tối đa 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết.

Bên cạnh đó, ISC còn chịu mức phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật báo cáo tài chính quý 3/2017 và 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016; báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 được kiểm toán, soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - chi nhánh Tp.HCM có một số nội dung không chính xác.

Đặc biệt, ISC còn chịu mức phạt 250 triệu đồng vì lạm dụng, chiếm dụng tiền thuộc sở hữu của khách hàng. 

Cụ thể, công ty này đã sử dụng tiền trên tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư để đầu tư tự doanh cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept; lập 12 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại các Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank, Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam - OCB, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – PVCombank.

Với lỗi vi phạm đặc biệt trên, ngoài mức phạt tiền, ISC còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 28/12/2017.