16:08 21/11/2012

Chứng khoán Đà Nẵng bị phạt do trực tiếp nhận tiền giao dịch

Hòa Bình

Ủy ban Chứng khoán vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng

Ngày 20/11/2012, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

Căn cứ kết quả kiểm tra định kỳ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với Chứng khoán Đà Nẵng, đến thời điểm tháng 5/2012, công ty này vẫn trực tiếp nhận tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng tại Công ty, vi phạm quy định hiện hành.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với Công ty Chứng khoán Đà Nẵng.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán buộc công ty này chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.