09:01 13/09/2007

Chứng khoán Hà Thành hợp tác chiến lược với Điện lực Hà Nội

An Thơ

Công ty Điện lực Hà Nội (HNPC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành (HASC) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Công ty Điện lực Hà Nội (HNPC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành (HASC) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Theo thỏa thuận được ký kết ngày 12/9/2007 tại Hà Nội, HNPC sẽ góp vốn để trở thành cổ đông chiến lược của HASC đồng thời HASC cũng sẽ góp vốn vào dự án do HNPC chủ trì thành lập trong lĩnh vực phát triển nguồn điện, dịch vụ kinh doanh bất động sản và tài chính.

Bên cạnh đó, HASC sẽ là đối tác tư vấn cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu, quản lý sổ cổ đông và các chương trình khác khi HNPC được cổ phần hóa. HASC cũng sẽ làm dịch vụ huy động vốn cho các dự án đầu tư của HNPC như: phát hành trái phiếu, cung cấp tín dụng thông qua các ngân hàng, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Hai bên sẽ phối hợp mở các sàn giao dịch, đại lý nhận lệnh chứng khoán của HASC tại các địa điểm của HNPC.