23:20 11/10/2018

Chứng khoán IB chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu

Đào Vũ

Chứng khoán IB huy động thêm vốn để đáp ứng các điều kiện tham gia kinh doanh chứng khoán phái sinh

Giá cổ phiếu VIX đang được giao dịch tại mức 8.200 đồng/cổ phiếu.
Giá cổ phiếu VIX đang được giao dịch tại mức 8.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (mã chứng khoán VIX) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, VIX sẽ thực hiện chào bán 20 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực có thể đóng góp và hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho công ty trong tương lai.

Cổ phiếu chào bán trong đợt này bị hạn chế trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quy định của tòa án hoặc thừa thuế theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị công ty được ủy quyền quyết định danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, VIX dự kiến chào bán riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu nhưng sau khi xem xét, đánh giá kỹ tình hình thực tế của thị trường cũng như nhu cầu thì quyết định chào bán 20 triệu đơn vị.

Số tiền huy động được dùng để nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng các điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có đảm bảo và bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ.

Cổ phiếu sẽ được thực hiện chào bán ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý 4/2018.

6 tháng đầu năm 2018, VIX đạt doanh thu hoạt động 210 tỷ đồng, tăng 43,8%; lợi nhuận sau thuế 95 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chốt phiên 11/10, thị giá ở mức 8.200 đồng/cổ phiếu và có 625 nghìn đơn vị được khớp lệnh.