07:16 19/05/2007

Chứng khoán Kim Long thực hiện bảo lãnh phát hành

H.Xuân

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) đã chính thức được thực hiện thêm nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) đã chính thức được thực hiện thêm nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán kể từ ngày 16/5/2007, bên cạnh các nghiệp vụ đã và đang triển khai như: môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, lưu ký chứng khoán.

Nghiệp vụ này đã được bổ sung ngay sau khi KLS tăng vốn điều lệ lên 315 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2007 sẽ là năm KLS phát triển mạnh với việc mở rộng trụ sở chính, thành lập thêm các chi nhánh, đẩy mạnh các hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn phát hành chứng khoán và tham gia đầu tư vào các dự án, đồng thời nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo các quy chuẩn của các trung tâm giao dịch chứng khoán và đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.

KLS cũng đặt ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2007 tối thiểu là 135 tỷ đồng và đảm bảo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2007 là 20% (10% cổ tức bằng tiền mặt và 10% cổ tức bằng cổ phần). Đồng thời, công ty cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để niêm yết tại sàn Hà Nội vào quý II/2008.