15:10 22/06/2018

Chứng khoán Kỹ Thương bị xử phạt và truy thu thuế gần 5 tỷ đồng

Đào Vũ

Cục Thuế thành phố Hà Nội quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Chứng khoán Kỹ Thương, kỳ thanh tra 2015-2017

Techcom Securities là công ty con 100% vốn sở hữu thuộc ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Techcom Securities là công ty con 100% vốn sở hữu thuộc ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa có quyết dịnh xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities - TCBS) trong thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến 2017.

Cụ thể, do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp thuế, TCBS phải chịu mức phạt 20% trên số tiền thuế tăng thêm qua thanh tra, kiểm tra theo quy định tại Khoản 33, Điều 1, Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 10 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ với số tiền hơn 708 triệu đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng sẽ truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng qua thanh tra TCBS với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 2,3 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Cùng với đó là khoản chậm nộp thuế hơn 749 triệu đồng được tính đến hết ngày 15/6/2018, bao gồm 224 triệu tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng và 525 tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế Hà Nội yêu cầu TCBS tự tính và nộp số tiền chậm nộp này kể từ ngày 16/6/2018 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Chứng khoán Kỹ thương có trách nhiệm chấp hành mức phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, quá thời gian trên sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Năm 2017, TCBS đạt doanh thu đạt 1.084 tỷ đồng, tăng trưởng 31,3% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm đầu tư cá nhân tăng vọt lên 588 tỷ đồng, doanh thu từ tư vấn doanh nghiệp giảm nhẹ, đạt 410 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 916,7 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 51,8%.