09:34 06/03/2007

Chứng khoán: Những động thái quản lý mới

Trong tháng 3/2007, Ủy ban Chứng khoán sẽ cử một đoàn chuyên viên ra nước ngoài nghiên cứu vấn đề kiểm soát các luồng vốn

Đã đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước củng cố và hoàn thiện toàn diện việc quản lý thị trường? - Ảnh: Việt Tuấn.
Đã đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước củng cố và hoàn thiện toàn diện việc quản lý thị trường? - Ảnh: Việt Tuấn.
Trong tháng 3/2007, Ủy ban Chứng khoán sẽ cử một đoàn chuyên viên ra nước ngoài nghiên cứu vấn đề kiểm soát các luồng vốn.

Ủy ban cũng đồng thời đẩy nhanh việc lấy ý kiến và hoàn chỉnh lần cuối dự thảo quy chế quản lý các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng nói với báo giới: “Chúng ta phải nắm được sự ra - vào của các luồng vốn để có một quyết sách tiếp cận, ứng xử đúng đắn”.

Trước mắt, các văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài (đã mở từ những năm trước) phải đăng ký lại với ủy ban và báo cáo thông tin. Dự kiến những quỹ đầu tư mới, chuẩn bị vào Việt Nam ngoài việc xin mã số giao dịch (trading code), mở tài khoản ở ngân hàng chỉ định, có thể sẽ phải đăng ký kế hoạch, trong đó nêu rõ thời điểm, số lượng vốn đưa vào và lấy ra. Bộ máy nhân sự của các quỹ cũng được đăng ký chi tiết hơn, trong đó có liệt kê thành viên hội đồng quản trị.

Những ý định này, nếu được thực hiện, sẽ không quá phức tạp đối với nhà đầu tư nước ngoài, và giúp Bộ Tài chính cũng như Ngân hàng Nhà nước quản lý tốt hơn dòng vốn đang chảy vào thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó quá trình chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSTC) thành công ty TNHH do Nhà nước sở hữu đã bắt đầu chuyển động. “Dự kiến quí 3/2007 HoSTC sẽ tách khỏi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoạt động độc lập. Bộ Tài chính đã thông qua chủ trương này và bộ đã thành lập Ban chuyển đổi trung tâm thành sở giao dịch” - ông Bằng nhấn mạnh - “Bộ đã thảo xong điều lệ, ban hành cơ chế tài chính, kế toán; đang hoàn tất quy chế thanh tra, kiểm tra, niêm yết giao dịch, công bố thông tin cho sở. Những quy trình nghiệp vụ còn lại sẽ không thay đổi nhiều vì việc chuyển đổi chủ yếu về mô hình tổ chức”.

Sở dĩ HoSTC chưa thể chuyển ngay thành công ty cổ phần mà phải qua bước công ty TNHH “là để tận dụng thời gian, chưa thực hiện các khâu định giá”. Đến năm 2010, HOSTC sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Liên quan tới sàn Hà Nội, ông Bằng cho biết sẽ có cơ chế cho phép các công ty chứng khoán giao dịch cổ phiếu OTC, nhưng kết quả phải báo về sàn Hà Nội để lưu ký. Đây là bước đầu tiên trên con đường chuẩn hóa việc quản lý thị trường OTC. Ủy ban sẽ chặt chẽ hơn trong quy định về công bố thông tin của các công ty đại chúng. Những công ty phát hành thêm cổ phiếu phải qua kiểm toán và công bố thông tin rõ ràng.

“Chẳng hạn các ngân hàng thương mại từ trước đến nay phát hành cổ phiếu phải được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng tới đây, theo quy định về công ty đại chúng chào bán cổ phiếu công khai (trong Luật Chứng khoán), ngân hàng thương mại khi phát hành cổ phiếu phải công bố phương án sử dụng vốn, có báo cáo kiểm toán. Ngoài sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước, họ cần có sự đồng ý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”, ông Bằng nói.

Việc quản lý các công ty chứng khoán đang được chú trọng ở mức cao hơn. Ủy ban đã có văn bản yêu cầu và đang đốc thúc các công ty chứng khoán xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro của từng đơn vị. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của nhân viên công ty chứng khoán đã được Ủy ban và Hiệp hội Chứng khoán phối hợp ban hành ngay trước Tết.

Sau một thời gian bị “quá cuốn hút” vào việc phát triển hàng hóa cho thị trường, đưa các công ty lên sàn, bây giờ là thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước củng cố và hoàn thiện toàn diện việc quản lý thị trường.