15:36 17/12/2018

Chứng khoán Phương Đông bị đình chỉ hoạt động mua bán chứng khoán

Đào Vũ

Chứng khoán Phương Đông bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán kể từ ngày 17/12/2018

Công ty Chứng khoán Phương Đông đã có 2 năm liên tiếp thua lỗ.
Công ty Chứng khoán Phương Đông đã có 2 năm liên tiếp thua lỗ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định về việc đình chỉ hoạt động mua bán chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã chứng khoán ORS).

Theo đó, do đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Chứng khoán Phương Đông bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán kể từ ngày 17/12/2018.

Được biết, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định kiểm soát đặc biệt ORS trong thời hạn 120 ngày, từ 16/10/2018 đến 15/2/2019.

Ngoài ra, Uỷ ban cũng đình chỉ hoạt động tự doanh của ORS do không duy trì các điều kiện cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán. Trong vòng 60 ngày bị đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán, ORS chỉ được phép bán các khoản đầu tư hiện tại, không được tăng hoặc phát sinh các khoản đầu tư mới.

Công ty Chứng khoán Phương Đông thành lập từ cuối năm 2006 với số vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập là các tổ chức tài chính lớn, có tiềm lực về vốn, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn (Savico), Tổng công ty Bến Thành (Sunimex)…

Hiện, ORS đã có 2 năm liền thua lỗ và nửa đầu năm 2018 lỗ tiếp 10 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên mức 229 tỷ đồng. ORS giải trình rằng thị trường điều chỉnh giảm mạnh là nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh đi xuống khi cả khối môi giới và tự doanh đều bị ảnh hưởng.

Tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản ORS vào khoảng 442 tỷ đồng, trong đó có tới 380 tỷ đồng là khoản phải thu khác. Được biết, đây là số tiền liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Nếu không đòi được nợ, ORS sẽ phải trích lập dự phòng khoản tiền tương ứng, theo đó vốn chủ sở hữu giảm từ 58 tỷ đồng xuống âm 322 tỷ đồng và có thể bị Ủy ban Chứng khoán đình chỉ hoạt động.