21:54 03/01/2021

Chứng khoán Rồng Việt ước lãi 144 tỷ đồng, bằng 400% kế hoạch năm 2020

Hà Anh

Với kết quả kinh doanh tích cực, Rồng Việt đã quyết định tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, dự kiến chi trả vào ngày 28/01/2021

Ngày mai (04/01/2021), Rồng Việt sẽ triển khai hệ thống giao dịch lõi chứng khoán (Core R6) và hệ thống giao dịch trực tuyến mới.
Ngày mai (04/01/2021), Rồng Việt sẽ triển khai hệ thống giao dịch lõi chứng khoán (Core R6) và hệ thống giao dịch trực tuyến mới.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDS) cho biết đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Cụ thể: kết thúc năm 2020, tổng doanh thu ước đạt 456 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 32,5% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 144 tỷ đồng, bằng 400% kế hoạch năm 2020 và bằng 424% so với cùng kỳ năm 2019 và đây là mức lợi nhuận cao nhất mà Rồng Việt đạt được kể từ khi thành lập cho đến nay.

Năm 2020 tiếp tục là năm Rồng Việt vinh dự đón nhận các giải thưởng ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của Rồng Việt cho thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm: "Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam" năm 2019 - 2020 do Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 12 trao tặng và đây là giải thưởng năm thứ 4 liên tiếp của Rồng Việt.

Đồng thời, công ty cũng lọt vào Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) trong quý 3/2020.

Với kết quả kinh doanh tích cực của năm 2020, Hội đồng quản trị Rồng Việt đã quyết định tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, dự kiến chi trả vào ngày 28/01/2021.

Được biết, ngày mai (04/01/2021), Rồng Việt sẽ triển khai hệ thống giao dịch lõi chứng khoán (Core R6) và hệ thống giao dịch trực tuyến mới. Trong thay đổi lần này, Rồng Việt muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm dịch vụ, gia tăng bảo mật và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng và phong phú của Khách hàng.

Thêm vào đó, Hội đồng quản trị Rồng Việt đã quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh với việc tham gia đầu tư vào lĩnh vực quản lý tài sản, thông qua mua lại 51% cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long (VDFM). Dự kiến giao dịch mua lại 51% cổ phần VDFM sẽ hoàn tất trong tháng 01/2021.