18:57 03/01/2021

Nhiều cổ phiếu nhỏ vẫn hút dòng tiền

Thuỷ Tiên

Mặc dù tuần qua chỉ có 4 phiên giao dịch, nhưng dòng tiền vẫn giúp nhiều mã sàn HOSE tăng giá trên 18%, trong đó đa phần thuộc các cổ phiếu vừa và nhỏ như YBM, MCG, HAR, DRH, PIT…

Nhiều cổ phiếu nhỏ hút vẫn hút dòng tiền - Ảnh 1.

Nhiều cổ phiếu nhỏ hút vẫn hút dòng tiền - Ảnh 2.

Nhiều cổ phiếu nhỏ hút vẫn hút dòng tiền - Ảnh 3.

Nhiều cổ phiếu nhỏ hút vẫn hút dòng tiền - Ảnh 4.

Nhiều cổ phiếu nhỏ hút vẫn hút dòng tiền - Ảnh 5.

Nhiều cổ phiếu nhỏ hút vẫn hút dòng tiền - Ảnh 6.

Nhiều cổ phiếu nhỏ hút vẫn hút dòng tiền - Ảnh 7.

Nhiều cổ phiếu nhỏ hút vẫn hút dòng tiền - Ảnh 8.

Nhiều cổ phiếu nhỏ hút vẫn hút dòng tiền - Ảnh 9.