11:18 26/04/2021

Chuyển đổi 64 chương trình đào tạo thuyền viên theo hướng số hóa

Tuyết Nhi -

Trước xu thế số hóa toàn cầu cùng với những khó khăn do sự bùng phát của đại dịch Covid, đòi hỏi các cơ sở đào tạo thuyền viên, hoa tiêu hàng hải phải nhanh chóng chuyển đổi số chương trình đào tạo

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Hàng hải
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Hàng hải

Cục Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hàng hải” theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính trụ sở Cục và 04 điểm cầu nước ngoài.

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số được áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn cầu, cùng với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 thời gian qua đã đặt ra thách thức lớn cho ngành giáo dục, đào tạo nói chung và công tác đào tạo ngành hàng hải nói riêng.

Để tạo thuận lợi cho thuyền viên, hoa tiêu hàng hải học tập từ xa, học tập trực tuyến trong thời gian làm việc dưới tàu, giảm thiểu thời gian đi lại, Cục Hàng hải Việt Nam và các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo nguồn nhân lực hàng hải đang nỗ lực thay đổi chương trình giảng dạy, nhất là công tác huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải.

Trong thời gian tới, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Đáng chú ý, đề xuất Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tạo thuận lợi cho các trường tiến hành xây dựng Đề án “Chuyển đổi số trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Hàng hải”.

Đồng thời, tiến hành sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, gồm 64 chương trình để phù hợp chuyển đổi số trong công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn trong đào tạo nhất là khi thay đổi không gian số trong các hoạt động giáo dục, đào tạo nghề nghiệp. Phát triển số hóa trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó có chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, các cá nhân tài trợ các nhân, doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng số cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp số…