15:40 10/02/2009

Chuyển sàn niêm yết chính thức có lộ trình

Minh Đức

Theo văn bản mới nhất của Ủy ban Chứng khoán, mốc khởi đầu của lộ trình chuyển sàn được xác định từ ngày 8/2/2009

Theo văn bản mới nhất của Ủy ban Chứng khoán, mốc khởi đầu của lộ trình chuyển sàn được xác định từ ngày 8/2/2009.

Sáng nay (10/2), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức có văn bản hướng dẫn việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP.

Văn bản này nêu rõ: “Việc chuyển sàn đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện niêm yết là cần thiết nhằm tuân thủ các quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP cũng như quy định tại Khoản 2, Điều 33 Luật Chứng khoán. Theo đó, sau hai năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (8/2/2009), các doanh nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết sẽ phải chuyển sang giao dịch tại khu vực có điều kiện niêm yết thấp hơn”.

Việc chuyển đổi trên được nhà quản lý xác định là nằm trong những bước đi ban đầu cần thiết để tái cấu trúc thị trường chứng khoán trong dài hạn.

Theo hướng dẫn tại văn bản trên, đối với các doanh nghiệp niêm yết tại HOSE có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng đang có kế hoạch tăng vốn từ các nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn, các quỹ bằng tiền) hoặc phát hành tăng vốn, phải thực hiện đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và HOSE. Nếu trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm 8/2/2009 mà không thực hiện kế hoạch tăng vốn như đã đăng ký thì phải chuyển sang niêm yết tại HASTC.

Đối với các doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng mà không có kế hoạch tăng vốn thì phải đăng ký kế hoạch và chuyển sang niêm yết tại HASTC trong vòng 3 tháng kể từ ngày 8/2/2009.

Theo Ủy ban, việc quy định thời hạn 6 tháng và 3 tháng nói trên là để các doanh nghiệp chuẩn bị thủ tục và triển khai việc tăng vốn theo quy định hiện hành. Mặt khác, việc chuyển sàn của các doanh nghiệp cần được thực hiện từng bước để tránh xáo trộn lớn cho thị trường và phù hợp với năng lực xử lý của Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Trao đổi với VnEconomy chiều nay (10/2), ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), cho biết, trong bối cảnh thị trường hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong phát hành tăng vốn để đáp ứng quy định trên, tuy nhiên có những trường hợp mức vốn đã gần với quy định nên có thể thực hiện thuận lợi từ việc cơ cấu lại vốn chủ sở hữu, tìm kiếm đối tác chiến lược…

Về việc chuyển sàn theo quy định trên, ông Sơn cho rằng về kỹ thuật sẽ không có xáo trộn lớn, bởi quy trình hiện nay mỗi nhà đầu tư vẫn dùng một tài khoản để giao dịch chứng khoán tại hai đầu HOSE và HASTC, vẫn qua một trung tâm lưu ký, và việc chuyển sàn vẫn diễn ra bình thường ở một số doanh nghiệp thời gian qua.

Cũng theo văn bản trên, đối với các doanh nghiệp tại HASTC, nếu không đủ điều kiện niêm yết tại đây, thì doanh nghiệp sẽ phải chuyển sang niêm yết tại thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (thị trường UPCoM).

Nếu hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày 8/2/2009 mà thị trường UPCoM chưa triển khai được thì các cổ phiếu này vẫn được giao dịch tại HASTC nhưng có quy định chứng khoán thuộc diện cảnh báo để thông báo cho nhà đầu tư biết là cổ phiếu không đủ điều kiện niêm yết tại HASTC.

Đối với các công ty niêm yết chuyển sàn giao dịch từ HOSE sang HASTC nhưng có tình hình tài chính không tốt (không đáp ứng được tiêu chuẩn niêm yết lần đầu tại HASTC) thì vẫn được niêm yết tại đây nhưng có quy định chứng khoán thuộc diện cảnh báo như trường hợp ở trên.

Đối với các công ty niêm yết tại HASTC đáp ứng đủ điều kiện niêm yết tại HOSE (vốn điều lệ 80 tỷ đồng trở lên, kinh doanh 2 năm liền có lãi), HASTC có thông báo để các công ty đăng ký kế hoạch chuyển vào niêm yết tại HOSE. Việc chuyển sàn niêm yết của các công ty niêm yết này nằm trong lộ trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán bước 1, thực hiện vào đầu năm 2010.