10:27 22/02/2019

CIENCO1 dính án phạt 450 triệu đồng

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty Cổ phần (CIENCO1)

Trang web của Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty cổ phần (CIENCO1).
Trang web của Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty cổ phần (CIENCO1).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty Cổ phần (CIENCO1) do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Theo đó, công ty này bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán và công ty này bị thêm 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 4/2017, quý 1/2018; Văn bản giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán; Văn bản giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét;

Văn bản giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán; Văn bản giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2016 so với báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán;

Văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 bị lỗ; Văn bản giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 2/2017 so với quý 2/2016; Văn bản giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 3/2017 so với quý 3/2016; Thông báo số 209/TB/PS ngày 19/6/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2016, 2017; báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 1,2,3 năm 2017; báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất 06 tháng đầu năm 2017 đã soát xét;...