22:43 29/09/2010

CMV: 8 tháng hoàn thành hơn 72% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2010

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2010.

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong tháng 8/2010 của công ty này đạt 287,107 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 2.302 tỷ đồng, bằng 82,21% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế trong tháng 8 đạt 2,55 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 19,5 tỷ đồng, bằng 72,22% kế hoạch năm.

Năm 2010, CMV đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến từ 22 - 25%.